Thư viện dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (@yahoo.com.vn)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hình ảnh hoạt động

  IMG0173A1.jpg DSC_0000005.jpg DSC015881.jpg DSC015871.jpg DSC01506.jpg DSC015071.jpg DSC_06821.jpg DSC_07001.jpg DSC_06931.jpg DSC_06811.jpg 171971233_13332320_956400.jpg 4ce0f1f7_75adae8d_2011_resize1.jpg 4ce0f1f7_75adae8d_2011_resize.jpg IMG_2765.jpg DSC01983.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Gốc > Thư viên - Thiết bị >

  Kế hoạch công tác thiết bị năm học 2011-2012 ( fan 3)

  III/NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THIẾT BỊ NĂM HỌC 2011-2012:   

  1.Nhiệm vụ chung:  -Đáp ứng kịp thời, đầy đủ ĐDDH các tiết lên lớp của GV và các tiết dạy thực hành tại các phòng bộ nhằm nâng cao chất lượng tiết dạy các bộ môn góp phần đưa chất lượng dạy học của trường đạt mục tiêu đề ra trong nhiệm vụ năm học.       

          -Tổ chức cho mượn và thu hồi trang thiết bị theo đúng qui định.       

          -Thiết lập và cập nhật đầy đủ các thông tin vào các loại sổ theo qui định đầy đủ theo quy định.        

          -Bổ sung kịp thời các  đồ dùng dạy học  theo  kế hoạch  đã được lãnh đạo nhà trường  phê duyệt .       

          - Bảo quản tốt các trang thiết bị dạy học .        

          - Kết hợp với giáo viên giảng dạy lên kế hoạch chuẩn bị đầy đủ , kịp thời các trang thiết bị phục vụ cho các tiết dạy  lí thuyết và thực hành.                                       

  2.Nhiệm vụ cụ thể: 

  a.Mua sắm, bảo quản ĐDDH:         

  * Nhiệm vụ: - Mua bổ sung kịp thời các trang thiết bị còn thiếu nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng  dạy của giáo viên .       

           - Mua đủ số lượng vật mẫu phục vụ cho công tác giảng dạy các tiết thực hành .        - Mua bổ sung các dụng cụ, hoá chất phục vụ tốt cho việc giảng dạy T

  NTH .       

           - Cho mượn và thu hồi đầy đủ các dụng cụ dạy học theo quy định .        

    *Chỉ tiêu  :        

           -Mua bổ sung được 100% các trang thiết bị theo nhu cầu của giáo viên đã được lãnh đạo nhà trường phê duyệt.       

           -Thu hồi đầy đủ các dụng cụ dạy học giáo viên đã mượn theo quy định .         

  *Biện pháp :        

           - Phối hợp với giáo viên lên kế hoạch bổ sung đồ dùng dạy học còn thiếu          - Tổng hợp nhu cầu bổ sung  đồ dùng dạy học tham mưu với lãnh đạo nhà trường  .      

           - Tham gia cùng với giáo viên giảng dạy mua bổ sung các trang thiết bị  được lãnh đạo nhà trường phê duyệt

  b.Công tác phục vụ ĐDDH:          

  * Nhiệm vụ :       

           -Cán bộ thiết bị lên kế hoạch cho mượn theo từng tuần cụ thể dựa theo kế hoạch đăng kí mượn đồ dùng dạy học của giáo viên từng học kì. .      

           - Cán bộ phụ trách thiết bị chuẩn bị đầy đủ , kịp thời các loại tranh ảnh, đồ dùng dạy học   cho giáo viên giảng dạy.       

           -Cán bộ phụ trách thiết bị cập nhập kịp thời  sổ theo dõi mượn đồ dùng dạy học của giáo viên.      

           -Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học của giáo viên và học sinh.      

           -Theo dõi sát sao công tác sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên và học sinh.        

  *Chỉ tiêu :        

           -Đảm bảo  100% tiết dạy của giáo viên  có đầy đủ  đồ dùng dạy học theo kế hoạch đã đăng kí.      

  *Biện pháp:       

           -Phối hợp với giáo viên bộ môn lên kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học trong từng học kì cụ thể.      

           -Thứ 7 hằng tuần phối hợp với giáo viên phụ trách phòng chức năng và đội chuyên thiết bị chuẩn bị đồ dùng dạy học theo kế hoạch đã đăng kí của giáo viên.

  c/Công tác tu sửa.         

   * Nhiệm vụ:      

           - Lên kế hoạch sửa chữa kịp thời các đồ dùng dạy học bị hư hỏng và rách .         

  *Chỉ tiêu   

           - 100% dụng cụ hưng hỏng và rách được bồi dán và sửa chữa kịp thời .         

  *Biện pháp :      

           - Thường xuyên kiểm tra các tranh ảnh , bồi dán các biên tranh tránh hưng hỏng.      

           - Phối hợp với giáo viên bộ môn giảng dạy, giáo viên phụ trách phòng chức năng lập kế hoạch tu sưa các dụng cụ hư hỏng kịp thời .

  d. Công tác phục vụ THTN ở Phòng bộ môn:         

  * Nhiệm vụ :      

           - Phối hợp với giáo viên phụ trách phòng chức năng chuẩn bị đồ dùng dạy học đầy đủ các tiết thực hành .          

   *Chỉ tiêu :      

           -Đảm bảo 100 % các tiết thực hành có đầy đủ các dụng cụ dạy học .         

  *Biện pháp


  Nhắn tin cho tác giả
  Trần Minh Túc @ 20:39 22/06/2012
  Số lượt xem: 8398
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến