Thư viện dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (@yahoo.com.vn)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hình ảnh hoạt động

  IMG0173A1.jpg DSC_0000005.jpg DSC015881.jpg DSC015871.jpg DSC01506.jpg DSC015071.jpg DSC_06821.jpg DSC_07001.jpg DSC_06931.jpg DSC_06811.jpg 171971233_13332320_956400.jpg 4ce0f1f7_75adae8d_2011_resize1.jpg 4ce0f1f7_75adae8d_2011_resize.jpg IMG_2765.jpg DSC01983.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Gốc > Thư viên - Thiết bị >

  Kế hoạch hoạt động Thiết bị năm học 2010-2011

                                                KẾ HOẠCH

                       HOẠT ĐỘNG BỘ PHẬN THIẾT BỊ NĂM HỌC:2010-2011

          Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 của Phòng GD&ĐT Núi Thành.

          Căn cứ vào kế hoạch năm học 2010-2011 của nhà trường, bộ phận T.bi trường xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học 2010- 2011 như sau:

          I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TRƯỜNG:

          1/Tình hình đội ngũ:

          a.Tổng số CB,GV,NV: 33 người – nữ 19 người. Trong đó: CBQL : 02 ; GV : 26 ; TPT : 01; NV : 04 .

          b.Trình độ đào tạo: đủ chuẩn : 32/33, tỷ lệ : 96,96 %; trên chuẩn 8/33- tỷ lệ 24,24 %. GV đang học trên chuẩn: 3/33- tỷ lệ: 9,99%.

          c.Chất lượng đội ngũ: năm học 2009-2010 toàn trường có 39,3% CSTĐ các cấp; 48,4% LĐTT các cấp.

          2. Tình hình học sinh: Tổng số học sinh : 482 em. Tổng số lớp : 13 lớp. Lớp 6: 03 lớp - 102 học sinh(42 nữ) ; Lớp 7 : 03 lớp - 102 học sinh (nữ 36 ). Lớp 8: 03 lớp - 122 hoc sinh (61nữ) ; Lớp 9 : 04 lớp - 156 học sinh (nữ 79 ).

          3.Tình hình CSVC: Về phòng học : 07 phòng., đủ để học 2 ca trong ngày. Các phòng chức năng phục vụ học tập: có 4 phòng, gồm 01 phòng TH vật lý, 1 phòng TH sinh vật. 01 phòng TH hóa học, 01 phòng TH tin học, 01 phòng nghe nhìn. Thiết bị dạy học tạm đáp ứng nhu cầu chương trình mới. Thư viện: đạt thư viện tiên tiến năm 2009, có đư các loại sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ nghiên cứu, học tập. Phòng truyền thông, phòng Đoàn – Đội đủ điều kiện để giáo dục đạo đức và giáo dục truyền thống cho học sinh. Sân chơi bãi tập được bố trí riêng, đảm bảo đủ điều kiện giáo dục thể chất cho học sinh.

          4/ Những thuận lợi và khó khăn:

          a/Thuận lợi: Được sự hổ trợ nhiệt tình các đoàn thể địa phương. Hội cha mẹ thường xuyên bám sát nhà trường. Đã cùng nhà trường tháo gỡ những khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Lãnh đạo nhà trường rất chú trọng đến việc xây dựng CSVC, kỹ thuật cho việc dạy và học.

          b/ Khó khăn: Cán bộ thiết bị không có chuyên môn,hạn chế về kinh nghiệm về hoạt động thiết bị. ĐDDH còn thiếu nhiều so với chương trình, nhất là các loại tranh ảnh, bản đồ, đò dùng môn vật lý, Sinh học, Mỹ thuật.

          II. NHỮNG THÀNH TÍCH VÀ TỒN TẠI CỦA CÔNG TÁC THIẾT BỊ TRONG NĂM HỌC QUA:

          1/Những Ket qua đã dạt được:

          a/Bảo quản và sử dụng ĐDDH -Nhìn chung công tác bảo quản thiết bị, ĐDDH tốt, không xảy ra hư hỏng, mất mát tài sản. -Ngay từ đầu năm học,cán bộ thiết bị đã lên kế hoạch cho mượn ĐDDH theo từng tuần cụ thể nên việc sử dụng ĐDDH của giáo viên trong từng bộ môn đạt hiệu quả cao. -Thiết bị dạy học hiện có so với chương trình(%)

         Lớp  Văn  Sử  Địa  GDCD   Anh   Nhạc   M.th   TD   Toán   Lý   Hóa   Sinh   CN

            6   30  20   93    10        60     40      30    95     80     0      0       90    80

            7     0   10    0    60       70    50       90    80      50    80     0      90     80

            8    20  40   80    20       70    90       30    90     90     90    90     50     60

            9    30  70   60    30       70    70        0     80     80     85    90     80     90

        -Các tiết thực hành đều được cán  bộ phụ trách bộ môn chuẩn bị chu đáo, kịp thời nên hầu hết các tiết thực hành đều thực hiện đạt 100% so với PPCT. -Tổng số tiết dạy thực hành ở phòng bộ môn:

         Môn Lớp       Vật lý         Hóa học          Sinh học            Công nghệ

                 6           90               0                     0                     63

                 7            0                0                    27                    39

                 8          28                28                  24                     93

                 9          47                28                  44                     60

           Tổng cộng 147                56                   95                   258

             Tỉ lệ(%)  100               100                   85.6                100

          b/Cơ sở vật chất: -Trường có 01 kho đựng thiết bị và 04 phòng thực hành bộ môn:Hóa;Lý-Công nghệ 8;Sinh-Công nghệ 6,7,9 ;Tin học -Bàn ghế giáo viên,học sinh,dụng cụ thực hành đáp ứng tương đối đầy đủ cho phòng bộ môn cũng như cho từng tiết dạy thực hành.

          2/NHỮNG TỒN TẠI CẦN ĐƯỢC KHẮC PHỤC. -Công tác phục vụ ĐDDH cho giáo viên mượn chưa đáp ứng được yêu cầu đủ cho từng tiết dạy theo PPCT(do thiếu một số ít đồ dùng nhất là lớp 7) -Cán bộ thiết bị là giáo viên kiêm nhiệm,không có chuyên môn nghiệp vụ nên sắp xếp dụng cụ thực hành còn thiếu sót -Một số ít đồ dùng chất lượng kém,thiếu tính chính xác,dẫn đến sử dụng chưa đạt hiệu quả cao.      

         3/ĐÁNH GIÁ CHUNG. Năm học 2009-2010 là năm học mà trường THCS Phan Châu Trinh có nhiều cố gắng trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học, các phòng bộ môn hoạt động ổn định, bài bản góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy và học.

         IV/NHIỆM VỤ TRONG NĂM HỌC 2010-2011.

         1.Nhiệm vụ chung: Kế hoạch trọng tâm của trường THCS Phan Châu Trinh năm học 2010-2011 là:

         - Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, nhất là chỉ đạo dạy và học .

         -Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC trong trường.

         -Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; đẩy mạnh giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện kỷ năng sống, giáo dục pháp luật cho học sinh.

         -Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy - học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

         Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2010-2011 của Trường THCS Phan Châu Trinh, bộ phận Thiết bị nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học 2010- 2011 như sau:

         2. Nhiêm vụ cụ thể:

         a/Công tác thiết bi. *CSVC phục vụ dạy học: Đề nghị nhà trường: -Đóng mới 01 kệ để đồ dùng dạy học ở phòng vật lý. -Mua 01 latop và sắp xếp phòng dạy máy chiếu riêng. *Sắm mới dụng cụ trực quan:

         *Môn hóa học: -05 lít nước cất-01 hộp phốt pho đỏ -01 hộp quỳ tím que -04 thìa thủy tinh -01 hộp Phe man ga nat ka li -Phê nôn ta lê in -01 bộ băng đĩa hóa 9,8 -Thang PH.

          *Môn:Hóa,sinh học,công nghệ: - 01 bộ Băng đĩa thực hành - 10 Ống hút - 02 bộ dao mổ,đinh ghim - 01 bộ tranh vẽ -

          *Môn địa lý: -15 bản đồ các loại d/Môn Anh văn: -01 bộ băng ghi âm /lớp

          * Môn vật lý: -50 Kẹp tranh -08 pin đại -08 khóa điện -04 đèn lazer -05 khay nhựa lớn -06 đòn bẩy.

         */Công tác tu sửa. -Sửa lại một số kính hiển vi -Bồi dán lại một số tranh ảnh, bản đồ.

         */Xây dựng đội cộng tác viên thiết bị. Ngay từ đầu năm học cán bộ thiết bị tham mưu với BGH thành lập đội cộng tác viên thiết bị do thầy phó hiệu trưởng làm trưởng ban với 03 giáo viên phụ trách phòng bộ môn, 12 học sinh khối lớp 9.

         */Công tác phục vụ giảng dạy.

         -Cán bộ thiết bị lên kế hoạch hàng tuần cụ thể theo PPCT để kịp thời giới thiệu đồ dùng dạy học cho giáo viên.

         -Phối hợp với giáo viên phụ trách phòng bộ môn chuẩn bị chu đáo,kịp thời các tiết thực hành theo PPCT.

         -GVBM có tiết thực hành phải báo với giáo viên phụ trách phòng bộ môn trước một tuần để sắp xếp dụng cụ.

         -Bồi dán,tu sửa mọt số tranh hỏng để đảm bảo có tranh cho giáo viên sử dụng    

         -Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học.

         -Huy động giáo viên tự làm thêm đồ dùng dạy học.

         -Kịp thời mua sắm thêm những đồ dùng dạy học còn thiếu ở phòng kho và các phòng bộ môn

         -Cập nhật các đồ dùng dạy học mua thêm vào sổ tài sản.

         -Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thực hành cho học sinh dự thi thực hành ở huyện   

         -Kiểm kê cơ sở vật chất theo định kì.

         -Báo cáo sơ kết học kỳ I và tổng kết năm học của bộ phận thiết bị cho BGH.

         V/CÁC CHỈ TIÊU CẦN PHẤN ĐẤU.

         1/Cơ sở vật chất. Mua sắm thêm đồ dùng dạy học,trang thiết bị phục vụ giảng dạy lý thuyết cũng như thực hành và phục vụ phòng nghe nhìn.

         2/Công tác phục vụ giảng dạy:

        -Cán bộ thiết bị,giáo viên phụ trách phòng bộ môn thực hiện sự phân công trực một cách nghiêm túc,đúng giờ để phục vụ tốt cho giáo viên lên lớp.

        -Đảm bảo đủ 100% đồ dùng dạy học cho từng tiết dạy cụ thể theo PPCT.

        -Thực hiện 100% các tiết thực hành

        -Bảo quản thiết bị tốt, không để xảy ra mất mát, hư hỏng nhều.

         3/Nghiệp vụ.

        -Đề nghị BGH nếu có cơ hội nên tuyển một cán bộ thiết bị có nghiệp vụ.

        -Cán bộ thiết bị cần phải tiếp thu những ý kiến của giáo viên về công tác thiết bị trong việc phục vụ cho việc dạy học.

         VI/BIÊN PHÁP THỰC HIỆN.

        -Xây dựng kế hoạch hoạt động hằng tuần cụ thể và thiết thực cho đội công tác viên thiết bị.

        -Tham mưu với lãnh đạo trường miễn lao động chính khóa cho những học sinh trong đội cộng tác viên để các em có điều kiện hoạt động.

        -Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị,đồ dùng dạy học sớm để hiệu trưởng bó trí kinh phí.

        -Theo dõi sát sao công tác sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên và học sinh.

        - Quán triệt trong giáo viên và học sinh chấp hành nghiêm túc nội quy phòng thiết bị và phòng bộ môn.

        -Lấy ý kiến của giáo viên bộ môn về những đồ dùng dạy học cần mua sắm

        -Phát huy những thành quả đã đạt được của bộ phận thiết bị,khắc phục những tồn tại trong thời gian qua để hoàn thành nhiệm vụ năm học.

        -Thiết lập đầy đủ các loại hồ sơ thiết bị theo qui định.

          Duyệt của Hiệu trưởng                                         Người lập kế hoạch:


  Nhắn tin cho tác giả
  Trần Minh Túc @ 14:12 31/12/2010
  Số lượt xem: 11127
  Số lượt thích: 0 người
  No_avatar
  Dulich Vietnam - Mot bai viet that huu ich, cam on nhieu
   
  Gửi ý kiến